Kullanım Şartları

Supervitrin.com Kullanım Şartları

www.supervitrin.com (bundan böyle site olarak anılacaktır.)’u ziyaret eden kullanıcılar ve siteye üye olan kullanıcılar aşağıdaki üyelik sözleşmesini okumuş, anlamış, kabul ve beyan etmiş sayılırlar.

1. Site; İstiklal Mahallesi Duru Sokak No:6/1 Odunpazarı/Eskişehir adresinde faaliyetleri yöneten İlim İlaç San. ve Tic. A.Ş. tarafından işletilmektedir. Bundan böyle Supervitrin.com olarak adlandırılacaktır.

2. Siteye giren ve üye olan kullanıcılar mail adresi ve diğer kişisel bilgilerini doğru olarak verdiklerini kabul ve beyan ederler. Supervitrin.com, siteye üye olunurken verilen giriş bilgilerinin doğru olmamasından sorumlu değildir.

3. Kullanıcılar siteye girdikleri bilgi ve içeriğin özel veya gizli bir bilgi olmadığını kabul eder. Herkese açık alanlara girilen bilgi ve içeriği, Supervitrin.com kullanabilme hakkını saklı tutar.

4. Site üyeliği sadece kişiseldir. Başka bir kişi veya kuruma devredilemez, satılamaz. Bu gibi durumlarda Supervitrin.com, bahsi geçen kullanıcı hesabını durdurabilir.

5. Üyeler bir başkasına ait eserleri sitede paylaşamaz. Bütün marka ve kullanım haklarının kendisinde olduğunu beyan eder. Aksi durumlarda doğabilecek bütün uyuşmazlıklardan kullanıcı sorumludur. Supervitrin.com, kullanıcının siteye girdiği içerik ve eserlerin telif hakkı ihlallerinden sorumlu tutulamaz. Bu tür durumları kontrol etme sorumluluğu da yoktur.

6. İş sonunda alıcı, iş için yorumda bulunur. Dilerse teslim aldığı işi, satıcının teslim ettiği işler kısmında yayınlayabilir.

7. Siteye kayıt olmuş olan kullanıcılar, kendilerine ait olmayan ve ticari amaç taşıyan hiçbir belge, video veya resim yayınlayamazlar. İlanlarda yayınlanan bütün bilgi, belge, video veya resimlerin, telif ve kullanım haklarının kendilerinde olduğunu beyan ve kabul eder.

8. Bu sözleşmenin ihlali halinde, zarar görenin bütün kayıp ve tazminatlarını, siteyi kullanan ve ihlale yol açan kullanıcı karşılayacaktır.

9 Supervitrin.com verdiği hizmet karşılığında gelir elde ettiği kalemler için fatura kesmektedir. Sadece gerçekleşen satış komisyonları için satıcılara fatura kesilmektedir. Supervitrin.com ürün veya hizmet alıp satmadığı için, sitede satılan ürünlere ait KDV faturası kesmemektedir.

10. Türkiye vergi sistemi ve uygulamalarına göre, kullanıcıların Supervitrin.com’da gerçekleştirdikleri işlemler sonucu vergi ödemeleri gereken durumlar doğabilir. Bu ve buna benzer durumlardan Supervitrin.com sorumlu değildir. Doğabilecek tüm vergi yükümlülükleri, satıcıların sorumluluğundadır.

11. Supervitrin.com herhangi bir ikazda bulunmaya ihtiyaç duymadan gerekli gördüğü kullanıcıları sistemden uzaklaştırma hakkına sahiptir.

12. Teknik aksaklıklardan dolayı sitede meydana gelebilecek sorun veya hatalardan Supervitrin.com sorumlu değildir.

13. Supervitrin.com, siteye üye olan kullanıcıların şahsi bilgilerini ve e-posta adreslerini, Supervitrin.com haricinde hiçbir kişi veya kuruma pazarlamayacağını, para veya başka bir takas karşılığında vermeyeceğini taahhüt eder.

KULLANIM SÖZLEŞMESİ EK BİLGİLERİ

  • 1- Kullanıcıların, bu web sitesinden satın aldıkları ürün ve/veya hizmetler tüketici/kullanıcıya anında teslim edilen mallar kapsamında olup bu tür satışların Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Mevzuat ve bu konuda geçerli uluslar arası sözleşmeler kapsamında düzenlenen satıştan cayma hakkı ve bu hakkın kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir. Bu hükmün dışında kalan durum ve uygulamalarda ise Süpervitrin ürün ve/veya hizmetin satıcısı veya sağlayıcısı sıfatını haiz olmadığından mezkur talepler ancak işlem tarafları arasında ileri sürülebilir. Her hal ve şart altında Süpervitrin, site kullanıcılarına işlemlerinin yapılabilmesi için sadece ortam sağlamakta olup, bu sıfatından dolayı taraf işlemlerinden ve bunların içeriğinin hukuka aykırılığından veya bunların kontrol edilmesinden yahut tarafların veya kullanıcıların arasındaki uyuşmazlıklardan sorumlu tutulamaz, bunlara taraf sıfatına sahip addedilemez ve sorumluluk yahut husumet tevcihine muhatap kabul edilemez. Buna göre kullanıcıların bu site üzerinden yaptığı işlemlere konu edilen ürün ve/veya hizmetler kullanıcısına teslim edilmekle tüketilmiş sayılır ve iade yahut değiştirme talebine konu edilemez. Kullanıcılar bu hususu gayrı kabili rüc’u şekilde kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi bir durumda ilgililer bu siteyi ve site kapsamında sunulan ortam yauht işlem olanaklarını kullanma hakkını haiz olmayıp siteden ayrılmaları hususunda aydınlatılmıştır.
  • 2- Süpervitrin sitesinden kullanıcı tarafından edinilen her türlü içerik, ürün veya hizmetin anında ifa edilen edim niteliğinden olmasından ötürü sayılanların kullanımı ve fayda elde edilmesinde, kullanım şartı aranmaksızın, kullanıcı hatalarından kaynaklanan etkilerden ve zararlardan Süpervitrin hiçbir sıfat altında sorumlu değildir. Süpervitrin üzerinden taraflar arasında sunulan her türlü içerik, hizmet veya ürünün yukarıda anılan vasıflarından ötürü kullanımından ve başarımından doğan risklerin tümü kullanıcısına aittir. Mesafeli Sözleşme niteliğindeki bu site içindeki işlem ve sözleşmeler ilgili mevzuata göre, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir. Bu nedenle Süpervitrin, kullanıcılar arasında aksine bir anlaşmaya varılsa dahi hiçbir koşul altında ücret iadesi veya değiştirme talebine muhatap kılınamaz. Kullanıcılar işbu sitenin ortamda gerçekleşen ve taraflarca oluşturulan yahut sunulan içerik, ürün ve hizmetlerle ilgili olarak beyan edilen bu durumu bilir ve aksi yönde bir talepte bulunmamayı kabul ve taahhüt ederler.
  • 3- Süpervitrin tarafından sunulan işlem ortamı ve tarafların karşılıklı taleplerinin eşleştirilmesi hizmetleri kapsamında kullanıcıların kullanım ve katılım koşullarına aykırılık niteliğinde değerlendirilecek her hangi bir ihlal veya eyleminin tespit edilmesi durumunda ilgili içeriğin telif hakları sahibine tespit edilmesi veya ilgilisi tarafından talep edilmesi halinde yasalara uygun bilgi sunulması mümkün olup; bu gibi hallerde tarafların Süpervitrin’e karşı bir talep hakkı söz konusu olmayacaktır. Süpervitrin, tarafların karşılıklı taleplerine konu edilen veya bunların yerine getirilmesi sırasında oluşturulan, paylaşılan yahut teslim edilen içeriklerin üzerinde herhangi bir 3. kişi veya kurumun telif hakkı dahil olmak üzere herhangi bir hakkının ihlal edilmemesi hususunda kullanıcıları uyarır ve gerekli özeni göstermelerini hatırlatır. Bu bilgilendirme, uyarı ve hatırlatmalara aykırı nitelik arz eden kullanımlardan işlem tarafı olan kullanıcılar mesul olup anılan sebeplerle Süpervitrin’e yöneltilebilecek 3. kişi veya kurumlara ait her nevi talebin tek başına ve bütününden doğan sorumluluğun sahibi ve muhatabı işlem taraflarıdır. Aksine bir şekilde, anılan sebeplere istinaden Süpervitrin’e yöneltilen veya Süpervitrin tarafından karşılanmak durumunda kalınan 3. Kişi veya kurum taleplerinden ötürü Süpervitrin, talebe dayanak işlem taraflarına müştereken ve müteselsilen rüc’u etme hak ve olanağını haizdir.
  • 4- Kulllanıcıların, Süpervitrin tarafından sunulan işlem ortamını kullanımlarından veya işlem içeriklerinden dolayı siteye yönelik 3. kişi şikayet ve taleplerinin söz konusu olması yahut mahkemeler veya resmi makamlar tarafından yetkileri dahilinde bir talebin iletilmesi halinde Süpervitrin’in bunlara uygun işlem yapmasından dolayı kullanıcılara karşı bir mesuliyeti oluşmayacak ve Süpervitrin bu şekilde talep veya kararlara konu edilen içeriklere ilişkin işlem taraflarının hesap ve işlem olanaklarını geçici veya kalıcı süreyle askıya alabilecektir. Bu durumda kullanıcı Süpervitrin’e, geçici veya kalıcı bir şekilde tekrar giriş yapamayacağını, varsa o ana kadar oluşturduğu içeriklere veya taleplere erişim olanağından mahrum kalacağını ve eğer o ana kadar varsa oyuna katılım amacıyla yapmış olduğu ödemelerin iadesini talep etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Süpervitrin’in yukarıda yer alan bilgilendirme notu esas ve ilkeleri Süpervitrin kullanıcı sözleşmesinin ayrılmaz eki olup kullanıcılar siteyi kullanmakla bu şartları Kabul ettiklerini ve yukarıda yer alan hususlarda aydınlatıldıklarını Kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.